new solution IS NOW

thailand regulatory

Platform for compliance with Thai Personal Data Protection Act (PDPA Platform)

START NOWLEARN MORE
By

t-reg คืออะไร

t-reg ย่อมาจาก Thailand Regulatory Platform เป็นแพลตฟอร์มสำหรับองค์กร ที่เหมาะกับการจัดการให้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย (หรือ PDPA) สามารถเสร็จสิ้นและดูแลจัดการได้ง่ายดายในไม่กี่คลิก และทำได้ด้วยตัวคุณเอง ไม่ต้องกังวลกับการจัดการกับ PDPA อีกต่อไป ด้วยผู้มากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ที่จับมือร่วมกันกับโปรแกรมเมอร์มากฝีมือ พร้อมนำคุณไปสู่เสรีภาพและความครอบคลุมด้านกฎหมาย

Get started now   ❯ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะถูกบังคับใช้แบบเต็มรูปแบบในวันที่ 27 พ.ค. 2564 คุณลองนึกภาพว่าต้องทำอะไรบ้างในการจัดการให้ครอบคลุมกฎหมายนี้ เราที่เคยทำ พ.ร.บ. นี้ผ่านแล้ว ต้องบอกว่ามีด้วยกัน 12 ขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในองค์กร ไปจนถึงการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาในระยะยาว และป้องกันข้อมูลรั่วไหล

ถ้าคุณต้องการ Solution ที่สามารถทำได้ครบจบในที่เดียว เราขอแนะนำ t-reg

ด้วยความถนัดในด้าน IT Security ของเราจึงเกิดแพลตฟอร์ม t-reg แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สามารถดูแล ปกป้อง และแจ้งเตือนเมื่อเกิดความเสียหายในข้อมูลต่าง ๆ

และอีกหลายเรื่องที่ครบถ้วนตามที่กฎหมาย พ.ร.บ. กำหนดไว้ ดังนี้

 • การจัดตั้ง DPO
 • การจัดทำ Privacy Notice and Privacy Policy
 • การทำ Consent
 • Data Subject Rights
 • Roles and Responsibility
 • Plan to success
 • Asset Inventory
 • Record of Processing

Before PDPA

เจ้าของข้อมูลไม่มีสิทธิ์ในข้อมูลของตนเอง

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกนำไปใช้ประโยชน์

ขาดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่มีบทลงโทษ และขาดความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

After PDPA

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จำเป็นต้องได้รับคำยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในข้อมูลของตนเอง

มีหน่วยงานกำกับดูแล และบทลงโทษที่ชัดเจน

ผู้ควบคุม และผู้ประมวลผลข้อมูลมีมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ตาม มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลสุขภาพ ศาสนาหรือปรัชญาพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง

t-reg มอบประสบการณ์ที่ง่ายกว่า

เรากำจัดความน่ารำคาญและน่าเบื่อจากการทำอะไรซ้ำ ๆ ซาก ๆ ด้วยความปรารถนาลึก ๆ ว่าอยากให้คนไทยได้ใช้อะไรดี ๆ แบบเมืองนอกบ้าง แต่ไม่ต้องใช้ตัวช่วยจากต่างประเทศในราคาสูง และเราเชื่อว่าไม่มีใครเข้าใจกฎหมายไทยได้ดีไปกว่าคนไทย นี่คือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้องค์กรในประเทศของเราปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ต่อให้คุณจะมีพื้นฐานทางด้านกฎหมายหรือไม่นั้น "คุณ" ก็สามารถจัดการปัญหายุ่งยากจากข้อกฎหมายต่าง ๆ ได้ด้วยตัวคุณเอง ได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลา

อรรถประโยชน์ของ t-reg

t-reg หรือ Thai Regulatory เป็นแพลตฟอร์มที่มีกระบวนการพื้นฐานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควรมี รวมถึงอรรถประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้

 • มาในรูปแบบ Platform ตัวช่วยในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • มีขั้นตอนครบถ้วนทุกอย่างเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ไว้ในที่เดียว
 • พร้อมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านไอทีและกฎหมาย PDPA
 • ครบองค์ประกอบที่ทำให้คุณสามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม ทั้งด้าน People - Process - Technology - Data
 • และอีกหลากหลายอรรถประโยชน์ที่เรากำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่บริษัท ต้องดำเนินการจัดเตรียม

 1. Privacy Notices (ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
 2. Privacy Policy (นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
 3. Processing Agreement (ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)
 4. Data Subject Rights (การขอเข้าถึง และใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล)
 5. Data Breach Notice (กระบวนการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล)
 6. Record of Processing (รายงานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)
 7. Consent Form (กระบวนการบริหารจัดการหนังสือยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล)

หากไม่ปฏิบัติตามจะมี บทลงโทษ ดังนี้

 • ความรับผิดทางแพ่ง ตามความเสียหายจริง และอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง
 • โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • โทษทางปกครอง ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

ขั้นตอนการใช้งาน t-reg

เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอน คุณก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

 • Sign in
  เข้าใช้งานผ่าน Platform เพียงลงชื่อเข้าใช้งาน แล้วเลือกประเภทกฎหมายที่คุณต้องดำเนินการให้สำเร็จ
 • Guide Line
  ด้วยคู่มือและ Consult ของเราพร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายคุณขั้นตอนการทำที่คุณสงสัย
 • Do it
  ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และ Comply ทุกข้อกฎหมายที่คุณต้องการได้ทันที

Our Pricing is simple

No commitments. No credit cards required. Start your 14-day trial today!

solo

$10
PER MONTH
1 Project
100 Hours of Tracked Time
No Team Collaborators
Email Support
Get Started now   ❯

pro

$20
PER MONTH
10 Projects
Unlimited Hours
No Team Collaborators
Email Support
Get Started now   ❯

team

$30
PER MONTH
Unlimited Projects
Unlimited Hours
5 Team Collaborators
Priority Email Support
Get Started now   ❯

Need Help? Reach us at contact@terminal.com

เพียงคุณติดต่อมาตามช่องทางที่เราระบุไว้

How to be Successful and Understand the "PDPA Ecosystem"

เข้าสู่เว็บไซต์